PPE

 معاینات پیش از ورزش کودکان

Pre-Participation Examination

 

هرساله در فصل تابستان و با شروع اوقات فراغت،تعداد زیادی از ورزشکاران نونهال و نوجوانانبرای انجام فعالیت های ورزشی در باشگاه ها و مدارس فوتبال،آکادمی ورزشی یا کانون ها یا آموزش و پرورش ثبت نام می کنند.بر این اساس،انجام معاینات پیش از شروع هرگونه فعالیت ورزشی یک ضرورت است.متأسفانه بسیاری از والدین،انجام این کار را یک امر تشریفاتی و بی ارزش می دانند که تنها باید نظیر سایر مدارک معمول به مربیان ورزشی ارائه شود.برخی نیز این گونه تصور می کنند که معاینۀ بالینی پیش از تمرینات مستمر و مسابقه،یک ارزیابی طبی کامل است و آن را تنها ارتباط ورزشکار و پزشک تلقی می کنند ودیگر ارزشی برای انجام معاینات روتین ادواری قائل نیستند لذا،توصیه می شود که معاینات 6 تا 4 هفته قبل از آغاز تمرینات پیش از فصل انجام پذیرد و در کنار آن، انجام معاینات و چکاپ های روتین ادواری در شرایط معمول،معاینۀ پزشکی و بالینی دو جزء لازم و ضروری معاینات پیش از ورزش می باشد و والدین و ورزشکاران باید در هنگام گرفتن شرح حال و انجام معاینه، به سابقۀ خانوادگی اشاره کنند.در کل، باید خاطر نشان کرد که هدف اولیه از ارزیابی قبل از مسابقه، شناسایی اختلالاتی است که ممکن است آسیب زا و یا تهدید کنندۀ حیات باشد و هدف ثانویه، تعیین سلامت عمومی ورزشکار و مشاوره در مورد موضوعات مرتبط باسلامت و ارزیابی سطح آمادگی جسمانی برای ورزش های خاص است.

هدف ما شرکت بی خطر ورزشکاران در ورزش است و نه محروم کردن آن ها.

(برگرفته از کتاب طب ورزش و تزکیه و مقالۀ دکتر حلب چی)

معرفی خدمات روانشناسی

روش های درمانی معرفی شده در ذیل با توجه به بررسی شرایط مراجعین به صورت مجزا یا ترکیبی اجرا می شود تا بالاترین نتیجه حاصل گردد:

الف.درمان به روش نوروفیدبک:

دراین روش به کمک دستگاه های نورفیدبک به فرد آموزش داده می شود که چگونه عملکرد مغز خود را ارتقاء داده و از دستگاه نور فیدبک،هیچ نوع امواجی به مغز ارسال.مغز خود را ارتقاع داده و تنظیم نماید

نمی گردد و فقط امواج درونی مغز توسط دستگاه نشان داده می شود

این روش،بدون هیچ نوع عوارضی جهت درمان بیش فعالی،کمبود توجه و تمرکز،افسردگی و اضطراب بزرگسالان و خصوصا کودکان کارایی دارد. این روش درمانی،همچنین در درمان اختلال وسواسی،شب ادراری،ناخن جویدن و لکنت زبان کمک شایانی می نماید.

ب. روان درمانی:

در این بخش براساس رویکرد طرح واره درمانی و با به کارگیری تکنیک و مهارت های متنوع جهت درمان اختلالات اضطراب اقدام می گیرد.

ج. روان سنجی:

در صورت نیاز، جهت تشخیص وضعیت روانی فرد با استفاده از تست های استاندارد سنجیده می شود.

د. اجرای گارگاه های آموزشی گروهی:

ـ گارگاه تنظیم هیجانات:

می باشد.…هدف از گارگاه،آموزش و شناسایی و کنترل هیجانات همانند خشم،استرس و

ـ گارگاه راهبری شخصی:

هدف از این گارگاه، شکوفایی زندگی از طریق راهبری شخصی می باشد. اساساً­، هر نوع رهبری سازمان خانواده،اجتماع و کسب و کار از راهبری شخصی شروع می شود.

 

در این راستا موارد زیر بررسی می گردد:

-اهمیت تعیین چشم انداز و دور نمای زندگی و روش طراحی آن

-آشنایی با ارزش های اساسی و راه های کشف ارزش های خود

…… -شناسایی توانمندی ها و شکوفایی خود و

گارگاه آموزش مهارت زندگی:

تعمیق این آموزش ها، کمک شایانی به افزایش سلامت افراد و افزایش آرامش می کند.

PPE اهمیت و ضرورت معاینات پیش از ورزش در کودکان و نوجوانان

سخنی با والدین محترم،مربیان گرامی و ورزشکاران:

در سال، تعداد روز افزونی از ورزشکاران کودک و نوجوان در- تمرینات- و مسابقات ورزشی شرکت می کنند که انجام معاینات پیش از ورزش در آن ها یک ضرورت است .

شناسایی اختلالاتی که ممکن است زمینه ساز آسیب،تهدید کنندۀ حیات یا معلولیت زا باشند و تبعیت از ملزومات قانونی و قوانین بیمه، اهداف اولیۀ این ارزیابی ها را نشکیل می دهند . نوصیه می شود که معاینات 6 تا 4 هفته قبل از آغاز تمرینات پیش از فصل انجام پذیرد .

درشرایط معمول، شرح حال طبی و انجام معاینه فیزیکی، دو جزء لازم و ضروری معاینات پیش از ورزش را تشکیل می دهند و درهنگام اخذ شرح حال و انجام معاینه، به سابقۀ خانوادگی و نیز بررسی سیستم های قلبی عروقی،تنفسی،نورولوژیک و عضلانی- اسکلتی توجه می شود. پس از معاینۀ فیزیکی پیش از ورزش،پزشک، میزان برخورد و شدت ورزش مورد نظر فرد را تعیین نموده و در نهایت در مورد صدور مجوز شرکت فرد در فعالیت ورزشی تمرین یا مسابقه تصمیم می گیرد.

بیان یک مساله:

شاید بعضی از ما با این صحنه مواجه شده باشیم که والدین یک کودک و نوجوان به همراه او، حتی گاه بدون فرزند خود، به پزشک مراجعه کرده و انتظار دارند کارتی را که از سوی مسئولین مدرسه به عنوان”کارت سلامت”به آن ها داده شده را در اسرع وقت ممهور نماید و به عبارت بهتر، عدم وجود مشکل طبی در دانش آموز ورزشکار را در فرصتی کوتاه تایید کند تا فرزندشان بتواند بدون مشکل قانونی در مسابقات شرکت نماید.در این موارد، بسیاری از پزشکان با نوعی سردرگمی مواجه می شوند که چگونه با انجام معاینه ای کوتاه که ممکن است چهار چوب و استاندارد مشخصی نداشته باشد این کار را انجام دهند و به نوعی،از نظر قانونی،زیر بار مسئولیت سنگینی قرار بگیرند ـ از طرف دیگر مندرجات این کارت ها،معمولا به قدری کلی نگاشته شده اند که دستورالعملی در مورد نحوۀ انجام ارزیابی در اختیار پزشک قرار نمی دهد.

برداشت والدین از موضوع”معاینات پیش از ورزش در کودکان ونوجوانان”متفاوت است. متاسفانه بسیاری از والدین انجام این کار را یک امر تشریفاتی و بی ارزش می دانند که تنها باید نظیر سایر مدارک معمول به مسئولین ارائه شود.

از طرف دیگر،گروهی از والدین و ورزشکاران گمان می کنند که تایید این کارت توسط پزشک،به منزلۀ منتفی بودن همۀ خطرات ناشی از ورزش،از جمله بیماری های خطرناک و بالقوه کشنده یا آسیب زاست و بنابراین، در صورت بروز هر مشکلی در طی ورزش،پزشک را مقصر قلمداد می کنند.

بسیاری از والدین هم این گونه تصور می کنند که”معاینۀ فیزیکی پیش از ورزش”یک ارزیابی طبی کامل است و دیگر نیازی نمی بینند که به معاینات روتین ادواری ادامه دهند،که باید گفت برداشت هر سه دسته از والدین فوق متاسفانه نادرست است.گروهی از والدین که آگاهی درستی از این موضوع دارند کسانی هستند که به اهمیت معاینات پیش از ورزش در کودکان و نوجوانان واقفند و معاینات دوره ای و روتین بعدی را نیز فراموش نمی کنند تا از درصد زیادی از بیماری ها،مشکلات و آسیب های نهفته و احتمالی جلوگیری گردد.

با توجه به این که در کشور، هرساله تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در مسابقات مختلف آموزش و پرورش و یا برنامه های ورزشی در قالب ورزش مدارس یا باشگاه ها شرکت می کنند و قبل از شرکت در برنامه های ورزشی،مورد معاینه و یا مشورت پزشکان قرار می گیرند، به نظر می رسد با وجود حجم زیاد و صرف هزینه های بالا، به دلایل مختلف کارایی و اثربخشی مناسب حاصل نمی شود.

درسایر کشور های جهان نیز حجم زیادی از این منابع صرف این موضوع می شود، به عنوان مثال حدود 5 میلیون نفر در ایتالیا سالانه تحت غربالگری قلبی.عروقی بیش از رقابت ها قرار می گیرند. (آمار مربوط زمان نوشته شدن مقاله)

در ایالت متحدۀ آمریکا نیز، هر 50 ایالت، شکلی از ارزیابی بالینی پیش از شرکت در مسابقات دبیرستانی را لازم می دانند و در اکثر آن ها، انجام این ارزیابی ها یک ضرورت قانونی است.بر اساس بر آورد ها،بیش از یک میلیون ساعت توسط پزشکان آمریکایی برای معاینه بیش از 6 میلیون ورزشکار صرف می شود به علاوه در این کشور،سالانه در حدود361000 ورزشکار از 1200موسسۀ آموزشی در مسابقات آموزشگاه های ایالات های متحده شرکت می نمایند که انجام معاینه ها در آن ها یک ضرورت است.

به علت اهمیت موضوع”معاینات پیش از ورزش در کودکان و نوجوانان”

PPE یا (Children Adolescents Sport Pre_ Participation Examination)

. در این فرصت سعی شده که مطالبی جهت آگاهی بخشی بیشتر ارائه گردد

البته بدیهی است سیستم کامل و واحدی برای معاینه،غربالگری و پایش سلامت پیش از ورزش و رقابت برای تمامی ورزش ها وجود ندارد،بلکه باید بر اساس شرایط و مقتضیات خاص هر رشته ورزشی،معاینات مناسبی را طراحی و اجرا کرد

همچنین، این مساله باید به خوبی تبیین گردد که شرح حال و معاینۀ فیزیکی، حتی در صورتی که معاینات براساس دستورالعمل ها انجام شوند متضمن شناسایی تمامی ناهنجاری های بالقوه مرگبار و آسیب زا نیستند،حقیقتی که والدین و ورزشکاران باید نسبت به آن ها واقف باشند.

تاریخچه:

نسل نخست ارزیابی پیش از رقابت های ورزشی،حدود کمتر از 50 سال پیش شکل گرفت.پرسش در مورد حال عمومی ورزشکار،معاینۀ قلبی و فتق، سه جزء مهم این ارزیابی را تشکیل می دادند.

در نسل دوم ارزیابی ها،پرسش مهم دیگری نیز گنجانده شد و آن این که، آیا شما در گذشته مشکل طبی چشمگیری را تجربه کرده اید؟ به علاوه، آزمایش کامل ادرار،معاینۀ فیزیکی محدود و اظهار نظر در مورد صلاحیت شرکت ورزشکار با امضاء پزشک به موارد قبلی افزوده شده اند.

گام بزرگ بعدی در سال 1992 برداشته شد،زمانی که 5 تشکل دست اندر کار پزشکی ورزشی (انجمن پزشکی ورزشی آمریکا،آکادمی متخصصین کودکان آمریکا،کمیتۀ پزشکی ورزشی انجمن ارتوپدی آمریکا و آکادمی استئوپاتیک ورزشی آمریکا)دستورالعمل مشترکی برای انجام ارزیابی پیش از ورزش ارائه دادند.این دستورالعمل برای تدوین یک استاندارد واحد برای شرح حال و معاینۀ فیزیکی پیش از رقابت و به عنوان نسل سوم ارزیابی پیش از رقابت های ورزشی تلقی می گردد.

این دستورالعمل تا کنون دو بار دیگر به روز شده است (آخرین بار در سال 2005 ) و به عنوان راهنمایی برای معاینه ورزشکاران،از مقبولیت گسترده ای بر خوردار است.

برداشته شد که بیانیۀ مشترکی (AHA)گام بعدی در سال 1996 و توسط انجمن قلب آمریکا

حاوی توصیه های اختصاصی در مورد غربالگری قلبی عروقی ارائه داد.

دو مجموعۀ اخیر در حال حاضر، به عنوان پایه واساس انجام ارزیابی پیش از رقابت در سراسر جهان تلقی می شوند.

 

 

 

بستن