سرکار خانم ملیحۀ هاشمی

(روانشناس و عضو سازمان نظام روانشناسی ایران )

 

-روانشناس و روان درمانگر کودک و نوجوان
-درمان شناختی و رفتاری
-بازی درمانگر و قصه درمانگر کردک و نوجوان
-درمان اختلالهای تیک ، افسردگی ، شب ادراری ، اضطراب ، بیش فعالی ، فرزندپروری ، لکنت،اختلال یادگیری
-انجام تمامی تستهای تشخیصی
-اوتیسم و بیش فعالی و تست هوش و تست اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوان

 

رزومه:


-کارشناس بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
-5 سال سابقه کار درمان در حوزه کودک و نوجوان
-گذراندن دوره
cbt در بیمارستان روزبه
-گذراندن دوره cbt در انجمن روانشناسی ایران

بستن